Thông tin được đăng tải, chia sẻ trên CL COUPON dựa trên quan điểm cá nhân chỉ mang tính chất tham khảo. Các nội dung bài viết của chúng tôi luôn thay đổi, nhằm mang lại các thông tin có giá trị hữu ích nhất cho các bạn, vì vậy không đảm bảo chính xác tuyệt đối ở mọi thời điểm. Khách truy cập CL COUPON phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin và dữ liệu mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.

Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý, hay trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng Website này.

Do mục đích của CL COUPON là giới thiệu các mã giảm giá, thông tin khuyến mãi trên các Website thương mại điện tử, vì vậy chúng tôi có sử dụng một số đường dẫn (URL) truy cập ra website bên ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh sẵn có trên những trang web đó. Bạn phải tự chịu rủi ro và sử dụng Links/ Website theo các điều kiện tương ứng hợp lệ của Website đó.

5/5 - (1 bình chọn)